Utställningar 2019

Datum.                 Klubb.            Klass         Domare.                          Utlåtande.  

26-01.                 Nerikes kk.      12             Fabio Brambilla               Ex2      

27-01.                 Nerkes kk.       12             Caroline Stoa                   Ex1 BIV

 9-3                     SK.                    11           Luigi Comoro                     EX1  

10-3                     SK                     11           Lena Björkander               EX1

31-03.                 DÄK                 11             Malin Sundqvist.               EX1

13-4.                   Turok SW-19.    11.           Lena Björkander               EX1

12-5                     Gestrica          11             Robert Lubrano                 EX1 BIV

19-5                     Västerås kk      11            Lena Björkander               EX1 BIV  NOM

15-6                      Uppsala kk.      9             Cristiano  F Sandon           CAC

16-6                       Uppsala kk.     9             Mikael                                CAC NOM