Darling blir int.champion 1maj 2010 LIRAK
fotografen heter Terje Sund och hon finns numer bland siameser på norska
SIABALJA.