Darling är omslagsflicka på Fräsets utställning i Gåvsta 2009