Molle hos fotografen på första utställningen han var på.