Molle på LIRAKS Utställning i NORGE 1MAJ 2010
Foto Terje Sund