Molle är påskkyckling i Nyköping 2011
och norpar Bis-seniortiteln.