Darling blir nominerad av Anne Veland på Fräsets utställning i Gåvsta.
Inga röster i panelen, men det är en vinst för oss att hon kunde genomföra den.