Översiktsbild över den stora utställningahallen. Husdjursmässa pågår på annan del av byggnaden.