Molle,Fia och Darling
är iordninggjorda och
färdiga för tävling