Eva Porat fixar till Molle lite innan bedömningen.