Hur länge ska man vänta?
Ska det inte börja snart?