2012
Klubb          Datum      Klass           Domare         Bedömning 

NORAK             17 Mars   3        Karl Preiss                          SUPREME CHAMPION          

Norak              18 mars    1       Angelica Knieifel     HP

Dalälvskatten  29 sept    10      Hanna Jensen          CAP
Dalälvskatten   30 sept    10      Jörgen Fritjof            EX2
Östkatten           6 okt     10      Ghibaudo Allesandro  CAP
Gestrica k.k.       3 nov    10       Maud O-Johansson    PREMIER
Gestrica k.k.       4 nov      8       Kristiina Rautio        CAPIB