Sommaren 2014 byggdes altanräcket om och Molle kan inte rymma mer!
Efter fyra tappra försök var han tvungen att inse fakta.
Det finns ingen väg ut!