Vuxen kastrat

 

Klubb                   Datum                 Klass                 Domare                    Utlåtande


Fräset                  4 jan                      2                    Mats Askett               HP,BIV 

Östkatten           21 feb                      2                    Hannah Jensen         HP

Östkatten           22 feb                      2                    Glenn Sjöbom           HP,NOM

SW-15               4-5 april                    2                     Anneli Persson         HP

Västerås kk.         3 maj                     2                     Aliosha Romero        HP

Gestrica             16 maj                     2                     Jörgen Billing           HP,BIV, NOM, BIS-K

Gestrica             17 maj                     2                     Mari Westerlund       HP

Värlmlands kk.   27 juni                     2                     Hannah Jensen         HP

Värmlands kk.    28 juni                     2                     Zvezdan Memedov    HP,BIV NOM

Speedcat             5 aug                      2                     Henry Hornell          HP,BIV,NOM

Järva kk.           22 aug                      2                     Mats Askett              HP,BIV

Järva kk.           23 aug                      2                     Åsa Hammarlund      HP, BIV

Elfborgskatten   29 aug                      2                     Jörgen Frithof          HP,NOM

Elfborgskatten   30 aug                      2                     Raymond A. Saetre   HP,NOM

MSK                    5 sep                       2                     Eva Porat                 HP,BIV,NOM.BIS

Dalälvskatten    26 sep                       2                     Veikko Saarela          HP

Dalälvskatten    27 sep                       2                     Hannah Jensen         HP

UK                    11 okt                       2                     Dietmar Sargurski     HP,BIV.NOM. BIS

WW-15              24 okt                       2                     Henry Stephan         HP

Alfakatten        31 okt                        2                     Karl Preiss               HP,NOM,BIS-K

Hälsingekatten 14 nov                        2                     Gerardo Fraga y Guzman HP,NOM

Hälsingekatten 15 nov                        2                      Malin Sungqvist       HP

Birka                21 nov                        2                     Anette Sjödin          HP

Birka                22 nov                        2                     Lene Glem              HP

 

 

 

 

 

 

Veteran


 Fräset                 4 jan                      15b                Dorte Kaae                  BIS-Veteran

Östkatten           21 feb                      15b                Michael Edström          1.a Bästa hane

Östkatten           22 feb                      15b                Marie Westerlund         1:a Bästa hane

Västerås kk.         3 maj                     15b                Åsa Hammarlund          BIS-Veteran

Gestrica             16 maj                     15b                Bertil Johansson           BIS- Veteran

Gestrica             17 maj                     15b                Jörgen Billing               BIS-Veteran

Värmlands kk.    27 juni                     15b                Zvezdan Memedov        BIS-Veteran

Värmlands kk.    28 juni                     15b                Eva Porat                     BIS-Veteran

Speedcat             5 aug                      15b                Malin Sundqvist            1:a Bästa hane

Järva kk.           22 aug                      15b                Hanna Jensen               BIS-Veteran

Järva kk.           23 aug                      15b                Mikael Edström             1:a Bästa hane

Elfborgskatten   29 aug                      15b                Eva Porat                      BIS-Veteran

Elfborgskatten   30 aug                      15b                Åsa Hammarlund           BIS-Veteran

MSK                     5 sep                      15b                Marina Vinkel                BIS-Veteran

DÄK                   26 sep                      15b                Robert Lubrano             1:a Bästa hane

DÄK                   27 sep                      15b                Marie Westerlund          1:a Bästa hane 

UK                    11 okt                       15b                Mats Askett                   1:a Bästa hane

Alfakatten         31 okt                       15b                Anne Veland                 BIS-Veteran

Hälsingekatten  14 nov                       15b                Hannah Jensen             BIS-Veteran

Hälsingekatten  15 nov                       15b                Kristiina Rautio             BIS-Veteran

Birka                 21 nov                       15b                Marie Westerlund         1:a Bästa hane

Birka                 22 nov                       15b                Geir Edvardsen             1:a Bästa hane