Molle på CFA-utställning i Solna 7+8 april 2012
Domare Lis Watson
Han fick 3 st 9:de placeringar och en tia.