Utställning 2019

Datum.     Klubb.                 Klass.               Domare.                   Utlåtande.                                       

5  jan.      Fräset.                11.                  Marina Vinkel.             EX1

6  jan.      Fräset.                11.                  Thea Friakovec.          EX1