Utställning 2022

Datum.       Klass.        Utställare.               Domare.                   Bedömning
21-11-13.      7.           Elfsborgskatten.       Yan Rocka Folch.       CACIB

21-11-14.      7.           Elfborgskatten.        Mira Fonse'n.             CACIB

21-11-28.      7.           TUROK.                    Arja Martikainen.      CACIB

                                  CAMPION

21-11-28.      5.           TUROK.                    Fabio Brambilla.        CAGIB